top of page

Personhåndtering i forhold til nationale databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 (”GDPR”). 

 

Privatlivspolitik for Parterapeuterne-Stahlschmidt under Kommune Coaching

I forbindelse med din aftale med Parterapeuterne-Stahlschmidt eller KommuneCoaching indhenter, håndterer og gemmer vi personoplysninger om dig, som er relevante i forhold til dine informationer i et terapi- eller coachingforløb, i grupper eller workshops.

 

Det er vigtigt for os at du føler dig tryg ved vores håndtering af dine data. Derfor prøver vi herunder  at være grundige med at fortælle, hvilke oplysninger Parterapeuterne-Stahlschmidt / KommuneCoaching indhenter og håndterer og gemmer, og hvorfor, samt hvad vi har ret til at gøre med dine oplysninger. 

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Parterapeuterne-Stahlschmidt og KommuneCoaching er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger om dig i forbindelse med parterapi, coaching, deltagelse i grupper og workshops.

 

Parterapeuterne-Stahlschmidt / Stahlschmidt/ KommuneCoaching

Alfehøjen 9

4700 Næstved

CVR nr. 26477409

Tlf +45 2619 8284

E-mail: nils@stahlschmidt.dk

 

 

2. Formål med retslig behandling af dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål: 

Bekræfter aftaler og eventuelle ændringer.

Fremsendelse af eventuelle logbøger, plancher, faglige informationer mm.

Informationer om nye tiltag, som kunne være interessante.

Intern supervision.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi bruger følgende kategorier af personoplysninger om dig, idet alle oplysninger er indgivet af dig:

Navn

Adresse

Telefon

E-mail

Notater i forbindelse med coaching eller terapi.

Foto af plancher

Eventuel video.

Kun i særlige tilfælde, hvor klienten ønsker indberetning til Sygeforsikringen Danmark opgiver klienten sit personnummer.

4. Opbevaring af personoplysninger

Hvis ikke vi har været i kontakt med dig de seneste 5 år sletter vi dine personoplysninger.

Plancher, fotos og video slettes umiddelbart efter et specifikt forløb. 

Oplysninger opbevares i aflåst skab. 

 

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har (i mappen).

Du har til enhver tid ret til at få slettet alle kategorier af personoplysninger. 

Du har desuden ret til at få dele af dine personoplysninger slettet. 

 

Denne privatlivspolitik omfatter klienter i parterapi og fokuspersoner i coaching samt i grupper og workshops. 

 

 

Den 26. Maj 2018

 

Annelise Stahlschmidt             Nils Stahlschmidt

Parterapeuterne-Stahlschmidt og KommuneCoaching

bottom of page